Visie

In deze huisartsenpraktijk vindt u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg, ondersteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem.

Ik ben heden pensioengerechtigd, maar ik ben van plan nog verder praktijk te doen en mijn beste zorgen te geven aan onze patiënten.

Om toch wat meer sociaal leven te hebben ga ik vanaf september dinsdagnamiddag, dinsdagavond en donderdagvoormiddag vrijaf nemen uit de praktijk. Mijn collegae zullen dan beschikbaar zijn voor u.

Dr. Jos De Smedt

Deze huisartsenpraktijk kiest voor kwaliteitsvolle zorg. Door permanente nascholing en door regelmatige reflectie over de manier van handelen kan uw huisarts u wetenschappelijk verantwoorde zorg aanbieden.

Uw huisarts wil deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, netwerk palliatieve zorg, maatschappelijk werk, Kind & Gezin). Dit vanuit de overtuiging dat niet alleen ziekten het welzijn bepalen, maar ook sociale gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren en uw persoonlijke beleving.

De artsen in deze praktijk werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor alle artsen.

Geneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. De kennis in verband met gezondheid en ziekte wordt steeds maar groter en ingewikkelder. Ook de technische mogelijkheden breiden steeds verder uit. Door met 5 artsen samen te werken krijgen we de mogelijkheid om deze evolutie op de voet te blijven volgen.

Door een betere organisatie van de huisartsenpraktijk krijgt iedere arts meer tijd om zich bij te scholen. Dit zowel in de algemene geneeskunde als in bepaalde deelgebieden van de huisartsgeneeskunde. De groepspraktijk laat ons ook toe om onze kosten te delen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om de apparatuur op peil te houden en nieuwe aankopen te overwegen om u een betere dienstverlening te geven.

De huisartsenpraktijk als opleidingspraktijk

Een beroep leer je niet alleen kennen door je eigen te maken met de theorie. Praktijk beoefenen is een noodzaak. Onze praktijk biedt, in samenwerking met het Academisch centrum voor Huisartsengeneeskunde van de Katholieke Universiteit van Leuven, aan studenten de mogelijkheid hun opleiding te vervolmaken op de werkvloer.

Ook voor de opleiding als medisch secretaresse staat onze praktijk open en bieden we de mensen in opleiding voor medisch secretariaat de mogelijkheid praktijk te beoefenen.

De stagiairs zijn evengoed als alle medewerkers in onze praktijk gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen aan derden geen mededelingen doen van de zaken waarmee ze in de praktijk kennis krijgen. We begrijpen dat het soms eens moeilijk kan zijn iets mee te delen met een stagiair erbij. Je mag dan gerust vragen dat de stagiair even buiten gaat en kan dan met je arts persoonlijk spreken.

Onze praktijk is ook erkend door het ministerie van Volksgezondheid en het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding om een huisarts op te leiden in het kader van de beroepsopleiding. Dr. Jos De Smedt is hiervoor erkend en volgt de HAIO, huisarts in beroepsopleiding, hiervoor op. Deze arts is reeds gediplomeerd arts en mag zelfstandig werken onder toezicht, zeg maar zoals een assistent in een ziekenhuis.

Dit jaar is Eva Goossens onze HAIO.

Voor ons betekent het opleiding geven ook een verbeteren van onze kennis. We blijven op de hoogte van de laatste richtlijnen en nieuwigheden in de huisartsengeneeskunde. Daarnaast.. twee weten meer dan één… Ook voor de patiënt wel eens nuttig.

Raadplegingen en huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Vraag uw huisbezoeken liefst voor 11 uur aan.

Afspraken

We werken uitsluitend op afspraak. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  • Afspraken kan u telefonisch, liefst voor 12 u, alle weekdagen maken: 015/22.56.76
  • U kan uw afspraak ook maken via de kiosk in onze praktijk
  • U kan uw afspraak ook maken via volgende link
  • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  • Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek of een speciale ingreep, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  • Vraag uw huisbezoeken liefst voor 11 uur aan.

TEAM

Huisartsen

Dr. Eveline Boogaerts

Dr. Jacqueline de Rooij

Dr. Jos De Smedt

Dr. Heleen Lauwers

Dr. Suzy Vercalsteren

Dr. Eva Goossens

Secretariaat

Inge Neys

Sonja Hermans

CONTACT